Kompostering av latrin i särskild behållare - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om kompostering av latrin i särskild behållare.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs kommun
Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se