Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall - ansökan

LÄS MER

Klicka på "Hämta blankett" (öppnas i nytt fönster), skriv ut och fyll i.

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Bygg- och miljöenheten
Sektor Samhällsbyggnad
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se