Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - bilaga till ansökan

LÄS MER

Klicka på "Hämta blankett" (öppnas i nytt fönster), därefter på "Hämta tom blankett". Fyll i blanketten på datorn eller skriv ut tom blankett och fyll i för hand.

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs kommun
Färdtjänsthandläggare
612 80 Finspång

0122-854 21
kommun@finspang.se

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se