Riksfärdtjänst - ansökan

LÄS MER

Klicka på "Hämta blankett" (öppnas i nytt fönster). Fyll i och skriv ut.

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs kommun
Färdtjänsthandläggare
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

0122-854 21

Ansökan ska vara oss tillhanda senast tre (3) veckor innan avresa

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se