Riksfärdtjänst - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att ansöka om riksfärdtjänst.

Klicka på "Hämta blankett" (öppnas i nytt fönster). Skriv ut och fyll i blanketten.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ansökan ska vara oss tillhanda senast tre (3) veckor innan avresa.

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs kommun
Färdtjänsthandläggare
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

0122-854 21

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se