Föreningsuppgifter

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att lämna in uppgifter om din förening.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ifylld blankett skickas årligen, senast 30 april, till:

Finspångs kommun
Utvecklings- och näringslivsavdelningen
612 80 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se