Investerings- eller upprustningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att ansöka om investerings- eller upprustningsbidrag.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ifylld blankett skickas till:

Finspångs kommun
Utvecklings- och näringslivsavdelningen
612 80 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se