Tomtkö - anmälan

LÄS MER

Blankett för anmälan till tomtkö.

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Ifylld anmälningsblankett skickas till:

Finspångs Kommun
Sektor samhällsbyggnad
Tomtkön
612 80 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se