Tomtkö - anmälan

LÄS MER

Blankett för anmälan till tomtkö.

Ifylld anmälningsblankett skickas till:

Finspångs Kommun
Sektor samhällsbyggnad
Tomtkön
612 80 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se