Ajourhållning av lägenhetsregistret. Småhus inklusive fritidshus

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Den ifyllda ansökan skickas till:

Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

bo-bygga@finspang.se

0122-850 00

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se