Beställning av karta

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Samhällsplaneringsenheten
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

Tfn 0122-852 36

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se