Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Finspångs kommun
Myndighetskontoret
612 80 Finspång

0122-850 00

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se