Bygglov, marklov och rivningslov - ansökan

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret.

När du fyllt i uppgifterna ska ansökan skrivas ut och undertecknas. Därefter ska du skicka den till:

Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

bo-bygga@finspang.se

Bygglovsexpeditionen 0122-852 24

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se